کامپیوتر

سیستم مورد نیاز بازی Darkblood Chronicles

بازی Darkblood Chronicles عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی Darkblood Chronicles را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: AMD Athlon II P320 Dual Core Processo...[ادامه مطلب]

سیستم مورد نیاز بازی Codename: Phantom

بازی Codename: Phantom عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی Codename: Phantom را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: Intel Core i5-5575 / AMD Ryzen 5 1500X or g...[ادامه مطلب]

سیستم مورد نیاز بازی Awe of Despair

بازی Awe of Despair عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی Awe of Despair را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: Intel Core i5-4460, 2.70GHz or AMD FX-6300 or bet...[ادامه مطلب]

سیستم مورد نیاز بازی John, The Zombie

بازی John, The Zombie عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی John, The Zombie را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: Intel I3-530 or Athlon II X2 260 CPU SPEED: R...[ادامه مطلب]

سیستم مورد نیاز بازی Oh My Godheads

بازی Oh My Godheads عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی Oh My Godheads را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: Intel Core i3 @ 2 GHz CPU SPEED: RAM: 2 GB OS: Wi...[ادامه مطلب]

سیستم مورد نیاز بازی Sprint Vector

بازی Sprint Vector عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی Sprint Vector را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: Intel i5-4590 CPU SPEED: RAM: 8 GB OS: Windows 10 V...[ادامه مطلب]

سیستم مورد نیاز بازی Archamon

بازی Archamon عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی Archamon را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: Intel i3-2100 / AMD FX-6300 CPU SPEED: RAM: 2 GB OS: Windows ...[ادامه مطلب]

سیستم مورد نیاز بازی Steambirds Alliance

بازی Steambirds Alliance عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی Steambirds Alliance را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: Info CPU SPEED: 3.0GHz CPU Dual Core RA...[ادامه مطلب]

سیستم مورد نیاز بازی CS2D

بازی CS2D عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی CS2D را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: Info CPU SPEED: 1 GHZ RAM: 256 MB OS: Win 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 V...[ادامه مطلب]

سیستم مورد نیاز بازی Station 228

بازی Station 228 عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی Station 228 را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: Intel Dual-Core 2GHz or AMD Dual-Core 2GHz CPU SPEED: R...[ادامه مطلب]

سیستم مورد نیاز بازی Hidden Cubes

بازی Hidden Cubes عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی Hidden Cubes را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: Intel Core i3 3.0 GHz CPU SPEED: RAM: 4 GB OS: Window...[ادامه مطلب]

سیستم مورد نیاز بازی Black Mirror

بازی Black Mirror عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی Black Mirror را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: Intel Q9650 / AMD Phenom II X4 940 CPU SPEED: Info RA...[ادامه مطلب]

سیستم مورد نیاز بازی AFFECTED: The Manor

بازی AFFECTED: The Manor عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی AFFECTED: The Manor را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: i5 CPU SPEED: Info RAM: 2024 MB OS: Win...[ادامه مطلب]

سیستم مورد نیاز بازی Total War: Arena

بازی Total War: Arena عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی Total War: Arena را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: Intel Core i3-550 or AMD Phenom II x4 945 CPU...[ادامه مطلب]

سیستم مورد نیاز بازی Ode

بازی Ode عنوانی سرگرم کننده که برای پلتفرم PC منتشر شده است. در ادامه می‌توانید سیستم مورد نیاز بازی Ode را مشاهده و بررسی نمایید. حداقل سیستم مورد نیاز بازی: CPU: Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz, AMD FX 6100 @ 3.3 GHz CPU SPEED: Info RA...[ادامه مطلب]