تلویزیون گیمرها

مرجع تصاویر زمینه

mobilegames

gamerha-tv

تازه ها

مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف بازی Final Fantasy 12

در بالا می‌توانید مقایسه گرافیکی ویدئویی نسخه های مختلف بازی Final Fantasy 12 را مشاهده و بررسی نمایید. در این ویدئو می‌توانید مقایسه گرافیکی بازی که با توضیحات کاملی همراه شده است را مشاهده کنید. اگر...[ادامه مطلب]

مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف بازی Uncharted: The Lost Legacy

در بالا می‌توانید مقایسه گرافیکی ویدئویی نسخه های مختلف بازی Uncharted: The Lost Legacy را مشاهده و بررسی نمایید. در این ویدئو می‌توانید مقایسه گرافیکی بازی که با توضیحات کاملی همراه شده است را مشاهده...[ادامه مطلب]

مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف بازی Agents of Mayhem

در بالا می‌توانید مقایسه گرافیکی ویدئویی نسخه های مختلف بازی Agents of Mayhem را مشاهده و بررسی نمایید. در این ویدئو می‌توانید مقایسه گرافیکی بازی که با توضیحات کاملی همراه شده است را مشاهده کنید. اگر...[ادامه مطلب]

مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف بازی Hellblade: Senua’s Sacrifice

در بالا می‌توانید مقایسه گرافیکی ویدئویی نسخه های مختلف بازی Hellblade: Senua’s Sacrifice را مشاهده و بررسی نمایید. در این ویدئو می‌توانید مقایسه گرافیکی بازی که با توضیحات کاملی همراه شده است ر...[ادامه مطلب]

مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف بازی KNACK 2

در بالا می‌توانید مقایسه گرافیکی ویدئویی نسخه های مختلف بازی KNACK 2 را مشاهده و بررسی نمایید. در این ویدئو می‌توانید مقایسه گرافیکی بازی که با توضیحات کاملی همراه شده است را مشاهده کنید. اگر از علاقه...[ادامه مطلب]

مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف بازی F1 2017

در بالا می‌توانید مقایسه گرافیکی ویدئویی نسخه های مختلف بازی F1 2017 را مشاهده و بررسی نمایید. در این ویدئو می‌توانید مقایسه گرافیکی بازی که با توضیحات کاملی همراه شده است را مشاهده کنید. اگر از علاقه...[ادامه مطلب]

مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف بازی Marvel vs. Capcom Infinite

در بالا می‌توانید مقایسه گرافیکی ویدئویی نسخه های مختلف بازی Marvel vs. Capcom Infinite را مشاهده و بررسی نمایید. در این ویدئو می‌توانید مقایسه گرافیکی بازی که با توضیحات کاملی همراه شده است را مشاهده...[ادامه مطلب]

مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف بازی NBA 2K18

در بالا می‌توانید مقایسه گرافیکی ویدئویی نسخه های مختلف بازی NBA 2K18 را مشاهده و بررسی نمایید. در این ویدئو می‌توانید مقایسه گرافیکی بازی که با توضیحات کاملی همراه شده است را مشاهده کنید. اگر از علاق...[ادامه مطلب]

مقایسه گرافیکی بازی FIFA 18 با PES 2018

در بالا می‌توانید مقایسه گرافیکی ویدئویی بازی FIFA 18 با PES 2018 را مشاهده و بررسی نمایید. در این ویدئو می‌توانید مقایسه گرافیکی بازی ها که با توضیحات کاملی همراه شده است را مشاهده کنید. اگر از علاقه...[ادامه مطلب]

مقایسه گرافیکی نسخه های مختلف بازی The Witcher 3

در بالا می‌توانید مقایسه گرافیکی ویدئویی نسخه های مختلف بازی The Witcher 3 را مشاهده و بررسی نمایید. در این ویدئو می‌توانید مقایسه گرافیکی بازی که با توضیحات کاملی همراه شده است را مشاهده کنید. اگر از...[ادامه مطلب]

رمز عبور گم شده